صفرشویی داخل و موتورشویی خودرو

شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات کامل از خدمات صفرشویی میتوانید از طریق شماره های تماس با ما ارتباط برقرار کنید

صفرشویی

در این بخش از خدمات الو کارواش با حضور در محل کار و یا منزل شما بدون کوچکترین کثیفى و سر وصدا کلیه قطعات داخل کابین اتومبیل شامل رو درى ها ،لاى درها ،داشبورت و کنسول ، فرمان  ، سقف بدون پرز دادن مطابق اولیه کارخانه ، رو ستونى و کمربند ها سپس صندلیها و کف اتومبیل و سپس صندوق عقب و یا در اتومبیلهاى شاسى بلند صندلیهاى عقب و کف عقب و زاپاس با مواد مخصوص چرم یا پارچه خارجى و بخار صنعتى عارى از هرگونه کثیفى و ضدعفونى میگردد و همانند صفر اتومبیل تحویل خواهد شد

موتور شویی

در این بخش از خدمات الوکارواش داخل قسمت موتور اتومبیل با مواد چربى زداى خارجى و بخار صنعتى از تمام کثیفى هاى تمیز شده و سپس با بخار صنعتى کلیه قطعات داخل موتور تمیز میشود مهمترین نکته این بخش به علت شستشو با بخار هیچگونه آسیبى به قسمت هاى برقى و کامپیوتر دستگاه وارد نخواهد شد و همانند صفر آن تحویل خواهد شد بدون کثیفى محل سرویس یعنى در نمایشگاهها و پارکینگ منزل یا محل کار شما

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

0912-39-49-256