اعطای نمایندگی الوکارواش

شما میتواند با دریافت آموزش های کافی در جهت انجام خدمات متنوع خودرویی که شرکت الوکارواش ارائه میدهد را با یادگیری و اجرا تمامی این خدمات در شهر یا استان خودتان زیر نظر برند الوکارواش میتوانید یک کسب و کار پردرآمد ایجاد کرده که در کنار آن نیز برای چند نفر نیز شغل ایجاد کنید.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

0912-39-49-256