Project Description

لوازم پولیش و واکس بدنه

این دسته از فروشگاه ما شامل مواد پولیش و واکس بدنه از برند 3D آمریکایی است که از نوع بهترین مواد موجود در بازار است که هم ماندگاری بهتر و کیفیت از بین برندگی خط و خش های رو بدنه بیشتری نسبت به رقیب های خود دارد.

همچنین الوکارواش اولین سایت فروشگاه لوازم بزند 3D است در ضمن الوکارواش در کنار این مواد دستگاه های پولیش خودرو را نیز در کنار این محصولات به فروش میرساند.