• تماس با ما : 256 49 39 0912
  • ارتباط ایمیلی : alocarwash@yahoo.com

ارائه خدمات

طبق خدماتی که برای خودروتون انتخاب کردید در روزی که شما تایین کرده اید متخصصین ما در همان ساعت خدمتتان میرسند و خدمات انتخابی را برای خودرو تان به انجام میرسانند و در پایان هزینه را دریاقت کرده و خودرو را تحویل میدهند