• تماس با ما : 256 49 39 0912
  • ارتباط ایمیلی : alocarwash@yahoo.com

انتخاب خدمت و روز ارائه

پس از انتخاب خدماتی که توسط پشتیبانان ما به شما گفته میشود شما تایین میکنید که چه خدمت هایی توسط متخصصین ما برای خودرو شما اعمال شود و هزینه نهایی این خدمات به شما اعلام میگردد و شما روزی که اعلام کنید متخصصین ما خدمت شما میرسند